Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Freelap SEA

FxChip Clip

FxChip Clip

Giá thông thường $5.00 SGD
Giá thông thường Giá ưu đãi $5.00 SGD
Giảm giá Đã bán hết

Secures the FxChip to the athlete’s running shorts.

• Dimensions: 51 x 51 x 51 mm
• Weight: 91 gm

Xem toàn bộ chi tiết