Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Freelap SEA

SpaceUnit

SpaceUnit

Giá thông thường $180.00 SGD
Giá thông thường Giá ưu đãi $180.00 SGD
Giảm giá Đã bán hết

Antenna flag of the PowerUnit transmitter

An antenna flag of the PowerUnit transmittter, which allows a wider detection area (6m).

• Weight:  gm
• Dimensions: Diameter 65 mm

Xem toàn bộ chi tiết